T
0–40
градус
SDR
6 – 41
Ø
құбыр
20–400 мм

Біріктіру бөлшектері тегіс-полиэтиленді (полимерлік) фитинг. Полиэтиленді (полимерлі) құбырларды, фитингтерді және/немесе арматураларды дәнекерленген, тығыздалған қосылуға арналған, олар әртүрлі пішінде болуы мүмкін.

Тегіс жалғастырушы бөлшектің номиналды сыртқы диаметрі жалғастырылатын құбырлардың, спиготтардың және/немесе арматураның номиналды сыртқы диаметріне сәйкес келуі тиіс, олар жылытылатын құралмен немесе салмалы жылытқышы бар (электрмен дәнекерленген) жалғастырушы бөлшектермен түйістіре Дәнекерлеумен қосылуы мүмкін.

Толық прайс-парақты жүктеу

Жалғағыш бөлшектер

Тегіс бітеуіш Тегіс бітеуіш (спигот) - полиэтилен құбырының ішкі қуысын саңылаусыз жабуға арналған полиэтилен фитингі. Ол құбырдың соңына түйістіре дәнекерлеу арқылы қыздырылған құралмен немесе жылытқышы бар муфтаның көмегімен қосылады.
Тегіс бұрма Тегіс бұрма (спигот) - бір диаметрлі екі полиэтиленді құбырды түйістіре қыздырылған құралмен немесе салмалы қыздырғыштары бар екі муфтаның көмегімен дәнекерлеу арқылы қосуға арналған полиэтиленді фитинг.
Салмалы жылытқышы бар өткізгіш Салмалы жылытқышы (СЖ) бар өткізгіш (диаметрлер) (редукциялық) (электр дәнекерлеулі) - әр түрлі диаметрлі екі полиэтиленді құбырларды герметикалық жалғауға арналған металл спиральді қыздырғыш элементі бар полиэтиленді фитинг. СЖ-дан өтудің ішкі диаметрлері дәнекерлеу алдында екі жағынан тірекке дейін қосылатын құбырлардың тиісті номиналды сыртқы диаметрлерінен сәл асады. Дәнекерлеу электр тогының көзі - дәнекерлеу машинасының ауысу қыздыру элементінің ұштарына қосылған кезде жүзеге асырылады.
Тегіс үшайыр Тегіс үшайыр - бір диаметрлі үш полиэтилен құбырын қыздырылған құралмен түйістіре дәнекерлеу арқылы немесе жылытқыштары бар үш муфтаның көмегімен қосуға арналған Т-тәрізді полиэтилен фитингі.
Тегіс редукциялық үшайыр - Т-тәрізді үш полиэтиленді құбырды (екі - бір диаметрлі және бір-басқа, кіші диаметрлі) түйістіріп жылытылатын құралмен немесе тиісті диаметрлердің үш муфтасымен ендірілген жылытқыштармен жалғауға арналған - полиэтиленді фитинг.
Фланец астындағы жең Фланец астындағы жең - құбырларды немесе бекіту-реттеу арматурасы бар құбырларды ажырату үшін құбырға фланецті орнатуға арналған розетка түріндегі фитинг. Полиэтиленді тегіс жең (спигот) полиэтилен құбырына түйістіріліп немесе ҚІ бар бөлшекпен дәнекерленеді.

Электрмен дәнекерленген жалғағыш бөлшектер

Салмалы жылытқышы бар муфта Салмалы жылытқышы (ҚҚ) бар муфта (электрмен дәнекерленген) - диаметрі бірдей полиэтилен құбырларын герметикалық жалғауға арналған, оның ішкі бетінде орналасқан металл спиральды қыздыру элементі бар цилиндр пішінді полиэтилен фитингі. Муфтаның ішкі диаметрі муфтаның ортасына дейін екі жағынан дәнекерлеу алдында салынған жалғанған құбырлардың тиісті номиналды сыртқы диаметрінен сәл асады. Дәнекерлеу электр тогының көзі - дәнекерлеу машинасының муфтасының қыздыру элементінің ұштарына қосылған кезде муфтаның ішкі бетін қосылатын құбырлардың сыртқы бетімен біріктіру арқылы жүзеге асырылады.
Ауа-камералы тиек арматурасы Ауа-камералы тиек арматурасы - бұрандада жез тығынмен жабылатын келте құбыры бар келтеқұбыр тәрізді жапсырма түріндегі ҚІ бар полиэтиленді фитинг. Қолданыстағы құбырды жабу кезінде қолданылады. Қыздыру элементі төсеніштің төменгі бетінде орналасқан спираль түрінде жасалады. Дәнекерлеу алдында құбырға арнайы қысқыштың көмегімен бекітіледі. Дәнекерлеу машинасының қыздыру элементінің ұштарына - электр тогының көзіне қосылған кезде құбырға дәнекерленген. Дәнекерлеу аяқталғаннан кейін және құбырда салқындағаннан кейін, келтеқұбырдың төменгі бетінің астында тесік кесіледі. Тығын бұралғаннан кейін бұрандалы қосылыста бекіту арматурасы орнатылады. Жұмыс аяқталғаннан кейін арматура бөлшектеледі, келте құбыр қайтадан тығынмен жабылады және келте құбырдың үстіне бітеуіш дәнекерленеді.
Салмалы жылытқышы бар бітеуіш Салмалы жылытқышы бар бітеуіш (СЖ) (электрмен дәнекерленген) - полиэтиленді құбырдың ішкі қуысын герметикалық жабу үшін ішінде металл спиральды қыздыру элементі бар полиэтиленді фитинг. Zn бар штепсельдің ішкі диаметрі муфталы құбырдың тиісті номиналды сыртқы диаметрінен сәл асады, оның соңында тоқтағанша қойылады. Дәнекерлеу машинасының штепселі - электр тогының көзі қыздыру элементінің ұштарына қосылған кезде құбырдың соңына дәнекерленген.
Салмалы жылытқышы бар бұрма Салмалы жылытқышы (СЖ) (электр дәнекерлеулі) бар бұрма - бір-біріне бұрыш жасай бір диаметрлі екі полиэтилен құбырын дәнекерленген герметикалық жалғауға арналған ішінде металл спиральды қыздыру элементі бар полиэтилен фитингі. ҚІ бар бұрудың ішкі диаметрлері дәнекерлеудің алдында екі жағынан тіреуге дейін қосылатын құбырлардың тиісті номиналды сыртқы диаметрлерінен сәл асады. Дәнекерлеу электр тогының көзі - дәнекерлеу машинасының ауысу қыздыру элементінің ұштарына қосылған кезде жүзеге асырылады.
Электр дәнекерленген келте құбыр-қондырма Электр дәнекерленген келте құбыр-қондырма (СЖ бар) - келте құбыры тәрізді қондырма түріндегі ҚҚ бар полиэтиленді фитинг. Кіші диаметрлі құбырды үлкен диаметрлі құбырға толық кесусіз қосуға арналған. Қыздыру элементі төсеніштің төменгі бетінде орналасқан спираль түрінде жасалады. Құрылыс процесінде орнатылады. Дәнекерлеу алдында келтеқұбыр -қондырма арнайы позициялағыштың көмегімен үлкен диаметрлі құбырға бекітіледі (жиынтыққа кірмейді). Дәнекерлеу және салқындату аяқталғаннан кейін, келтеқұбырдың төменгі бетінің астындағы үлкен диаметрлі құбыр сақиналы кескішпен немесе бұрғылаумен кесіледі. Осыдан кейін, қосылатын құбыр муфтаның қыздыру элементінің ұштарына қосылған кезде СЖ бар муфтасы бар келиеқұбырға- жапсырмаға дәнекерленеді.
Салмалы жылытқышы бар өткізгіш Салмалы жылытқышы (СЖ) бар өткізгіш (диаметрлер) (редукциялық) (электр дәнекерлеулі) - әр түрлі диаметрлі екі полиэтиленді құбырларды герметикалық жалғауға арналған металл спиральді қыздырғыш элементі бар полиэтиленді фитинг. СЖ-дан өтудің ішкі диаметрлері дәнекерлеу алдында екі жағынан тірекке дейін қосылатын құбырлардың тиісті номиналды сыртқы диаметрлерінен сәл асады. Дәнекерлеу электр тогының көзі - дәнекерлеу машинасының ауысу қыздыру элементінің ұштарына қосылған кезде жүзеге асырылады.
Салмалы жылытқышы бар үшайыр Салмалы жылытқышы бар үшайыр (СЖ) (электр дәнекерлеулі) - бір диаметрлі үш полиэтиленді құбырларды дәнекерленген герметикалық жалғауға арналған ішінде металл спиральды қыздыру элементтері бар Т-тәрізді полиэтиленді фитинг. СЖ-нің ішкі диаметрлері дәнекерлеу алдында үш жағынан тоқтауға дейін қосылатын құбырлардың тиісті номиналды сыртқы диаметрлерінен сәл асады. Дәнекерлеу электр тогының көзі - дәнекерлеу аппараттарының үшеуінің қыздыру элементтерінің ұштарына кезек-кезек қосылған кезде жүзеге асырылады.
Күшейткіш муфта Күшейткіш муфта - тасымалданбайтын сыртқы зақымдары немесе шекті рұқсат етілгеннен асатын ақаулары бар полиэтилен құбырының учаскесін герметикалық жабу (күшейту) үшін ішінде металл қыздырғыш элементі бар, түзуші бойынша кесілген икемді ашылатын цилиндр түріндегі полиэтиленді фитинг. Құбырға сыртынан киілгеннен кейін, муфтаның шеттері бекіткіштердің көмегімен қосылады. Ол қыздыру элементінің ұштарына дәнекерлеу машинасының муфтасы - электр тогының көзі қосылған кезде құбырға дәнекерленген.
Ершік тәрізді тарам ( ершікті, ершік) Ершік тәрізді тарам ( ершікті, ершік) - тарам-келте құбыры бар ер-тоқым тәрізді қондырма түріндегі ҚІ бар полиэтиленді фитинг. Кіші диаметрлі құбырды үлкен диаметрлі құбырға толық кесусіз қосуға арналған. Қыздыру элементі төсеніштің төменгі бетінде орналасқан спираль түрінде жасалады. Ол құрылыс кезінде де, жұмыс істеп тұрған құбырда да орнатылады. Дәнекерлеу алдында ершікті бұрма арнайы қысқыштың көмегімен үлкен диаметрлі құбырға бекітіледі. Қосылатын құбыр қыздыру элементінің ұшына - электр тогының көзіне қосылған кезде келтеқұбырға бұруды үлкен диаметрлі құбырға дәнекерлегеннен кейін СЖ бар муфтамен ершікті бұрманың келтеқұбырына дәнекерленеді. Дәнекерлеу және салқындату аяқталғаннан кейін, үлкен диаметрлі құбырдан тасымалданатын орта ершікті бұрманың төменгі бетінің астындағы негізгі құбырдың сақиналы кескішімен кесілгеннен кейін кіші диаметрлі құбырға қол жеткізеді. Көптеген түрлері мен модификациялары бар.
Қысыммен кесуге арналған вентильдер Қысыммен кесуге арналған вентильдер - СЖ бар полиэтилен фитингі, саптама-тармақталумен және монтаждалған бекіткіш құрылғымен келтеқұбыр тәрізді қондырма түрінде. Кіші диаметрлі құбырды үлкен диаметрлі құбырға толық кесусіз қосуға арналған. Қыздыру элементі төсеніштің төменгі бетінде орналасқан спираль түрінде жасалады. Ол құрылыс кезінде де, жұмыс істеп тұрған құбырда да орнатылады. Дәнекерлеу алдында арнайы қысқышты пайдаланып үлкен диаметрлі құбырға бекітіледі. Қосылатын құбыр қыздыру элементінің ұштарына дәнекерлеу аппаратын - электр тогының көзін қосу кезінде клапанды үлкен диаметрлі құбырға дәнекерлегеннен кейін СЖ бар муфтамен вентиль келте құбырына дәнекерленеді. Дәнекерлеу және салқындату аяқталғаннан кейін, үлкен диаметрлі құбырдан тасымалданатын орта клапанның төменгі бетінің астындағы негізгі құбырдың сақиналы диірмені арқылы кесілгеннен кейін кіші диаметрлі құбырға қол жеткізеді. Бекіту құрылғысы тасымалданатын ортаның ағынын реттеуге мүмкіндік береді. Ол негізінен қолданыстағы құбырға кесу үшін қолданылады.
Үстеме күтім Үстеме күтім - бұл үлкен диаметрлі құбырға бекітілген құбырмен фитинг, содан кейін оған құбырдың диаметріне сәйкес келетін кіші диаметрлі басқа құбырды қосу үшін.
Крандар Полиэтиленді крандар - корпусы мен полиэтиленнен жасалған келте құбырлары бар құбыр тиекті арматура, онда тиек немесе реттеуші орган өз осінің айналасында айналады. Полиэтиленді құбырларға түйістіре дәнекерлеудің немесе СЖ бөлшектерінің көмегімен орнатылады.

"Болат-полиэтилен"қосылыстары

"Болат-полиэтилен" қосылым (өткел) - полиэтилен құбырын болатпен бір бөлікке қосуға арналған фитинг. Ол құрылымдық жағынан бір - біріне сәйкес келетін диаметрлі екі саптамадан тұрады-полиэтилен және болат. Полиэтиленді құбыр жағынан түйістіре Дәнекерлеумен немесе СЖ бөлшектерімен қосылуы мүмкін. Көптеген түрлері мен модификациялары бар.

"Болат-полиэтилен"қосылыстары "Болат-полиэтилен" қосылым (өткел) - полиэтилен құбырын болатпен бір бөлікке қосуға арналған фитинг. Ол құрылымдық жағынан бір - біріне сәйкес келетін диаметрлі екі саптамадан тұрады-полиэтилен және болат. Полиэтиленді құбыр жағынан түйістіре Дәнекерлеумен немесе СЖ бөлшектерімен қосылуы мүмкін. Көптеген түрлері мен модификациялары бар.
Ішкі және сыртқы бұрамасы бар электр дәнекерленген ПЭ/жез ауыспалы муфтасы Ішкі және сыртқы бұрамасы бар электр дәнекерленген ПЭ/жез ауыспалы муфтасы - полиэтилен құбырының бұрандадағы металлмен (ішкі және сыртқы) герметикалық ажыратылған жалғауға арналған цилиндр пішінді фитинг. Құрылымдық жағынан оның ішкі бетінде орналасқан жылыту элементі бар полиэтилен муфтасынан және оған сәйкес диаметрлі жіптері бар жезден жасалған саптамадан тұрады. Полиэтилен құбыры дәнекерлеу алдында муфтаға полиэтилен жағынан тірелгенге дейін салынады. Дәнекерлеу электр тогының көзі - дәнекерлеу машинасының муфтасының қыздыру элементінің ұштарына қосылған кезде муфтаның ішкі бетін полиэтилен құбырының сыртқы бетімен біріктіру арқылы жүзеге асырылады. Металл құбыры бұралған.
Сыртқы және ішкі бұрамамен "Спигот" ПЭ/жез өткелі Сыртқы және ішкі бұрамамен "Спигот" ПЭ/жез өткелі - полиэтилен құбырының бұрамадағы (ішкі және сыртқы) металл құбырмен герметикалық ажыратылған жалғауға арналған цилиндр пішінді фитинг. Құрылымы тегіс полиэтилен құбырынан (спиготадан) және диаметрі сәйкес келетін жіптері бар жезден жасалған саптамадан тұрады. Полиэтиленді құбыр түйістіре Дәнекерлеумен немесе полиэтилен жағынан СЖ-дан бөлшекпен жалғастырылады. Металл құбыры бұралған.
ПЭ/Болаттың (гальванизирленген) сыртқы және ішкі бұрамамен ауысуы ПЭ/Болаттың (гальванизирленген) сыртқы және ішкі бұрамамен ауысуы - полиэтилен құбырының бұрамадағы (ішкі және сыртқы) металл құбырмен герметикалық ажыратылған жалғауға арналған цилиндр пішінді фитингі. Құрылымы тегіс полиэтилен құбырынан (спиготадан) және диаметріне сәйкес бұрандалы болат құбырдан тұрады. Полиэтиленді құбыр түйістіре Дәнекерлеумен немесе полиэтилен жағынан ҚҚ-дан бөлшекпен жалғастырылады. Металл құбыр бұралған.

Компрессиялық жалғағыш бөлшектер

Полимерлі құбырларды және/немесе құбыр элементтерін (арматура және т.б.) алмалы-салмалы герметикалық жалғауға арналған ішкі немесе сыртқы бұрамасы бар, салмалы төлкелері бар әртүрлі құрылымдағы және мақсаттағы фитингтер. Төлкелер қосылатын құбырлардың және/немесе құбыр элементтерінің ұштарына цангалық қосылысқа оларда бар конусқа бұралғаннан кейін, белгілі бір қысым кезінде пайдалануға есептелген берік қосылыс жасай отырып киіледі.

Бітеуіш Полимерлі құбырларды және/немесе құбыр элементтерін (арматура және т.б.) алмалы-салмалы герметикалық жалғауға арналған ішкі немесе сыртқы бұрамасы бар, салмалы төлкелері бар әртүрлі құрылымдағы және мақсаттағы фитингтер. Төлкелер қосылатын құбырлардың және/немесе құбыр элементтерінің ұштарына цангалық қосылысқа оларда бар конусқа бұралғаннан кейін, белгілі бір қысым кезінде пайдалануға есептелген берік қосылыс жасай отырып киіледі.
Үшайырлар Полимерлі құбырларды және/немесе құбыр элементтерін (арматура және т.б.) алмалы-салмалы герметикалық жалғауға арналған ішкі немесе сыртқы бұрамасы бар, салмалы төлкелері бар әртүрлі құрылымдағы және мақсаттағы фитингтер. Төлкелер қосылатын құбырлардың және/немесе құбыр элементтерінің ұштарына цангалық қосылысқа оларда бар конусқа бұралғаннан кейін, белгілі бір қысым кезінде пайдалануға есептелген берік қосылыс жасай отырып киіледі.
Серіктес
болуға шақырамыз
Өтінім жіберіңіз,
менеджерлер
Сізбен жақын арада хабарласады